Ett företag som kan allt det du behöver veta om modern

kommunikations-teknik.

Fråga oss

-

Vi vet

  

Företaget Kontakt Produkter Strålningsrisker Fyndavdelning Hälsa o Politik


I en nu släppt och redan mycket omtalad rapport som SÄPO beställt hos FOI sker en kartläggning av alla alternativa media och personers kopplingar till sådan media i Sverige.

Rapporten har som rubrik "Rutten demokrati. Konspirationspropaganda, rasism och våld" och går på djupet med avslöjanden, från alternativ media, organisationer och nätverk, ända ner till smågrupper av vakna medborgare och ensamma bloggare, alla avslöjas i den 263 sidor gedigna rapporten. Alternativ media benämns med dess rätta namn, medan enskilda personer och mindre grupper bara kallas för "Landskapets aktörer". Alla anklagas för att vara nazister, fascister, rasister, islamofober, antisemiter, vaccinmotståndare, HBTQI-motståndare eller helt styrda av Ryssland, alla med syfte att avskaffa det demokratiska systemet. Vi är alla besatta konspirationsteoretiker i rapporten!

Sverigedemokrater anges på flera ställen, som varade stor risk mot demokratin.

Den konstaterade sinnessjuka man som mördade en socialarbetande kvinna i Almedalen i fjol tas med som en typisk person som varit med i alternativa kretsar! Snacka om sjuka författare!

De verkliga grupper som jobbar för att avskaffa demokratin, t ex AFA, islamisterna m fl anges inte i rapporten!

Inledningen i rapporten är en sammanfattning enligt följande:

....................................................................

Sammanfattning

Denna rapport skildrar de organisationer och nätverk som tillsammans utgör vad som i denna rapport benämns antidemokratiska extremistmiljöer. Det rör sig om mångfacetterade och heterogena miljöer som förenas via diverse ideologiska element. De organisationer och nätverk som skildras i rapporten har som målsättning att avskaffa eller underminera det liberaldemokratiska statsskicket.

Bland annat genom att försöka skapa ett allmänt politiskt kaos i samhället via spridningen av konspirationspropaganda och desinformation, men också genom hot och våld. I rapporten undersöks relationen mellan de studerade aktörernas retorik och risken för våldshandlingar. En central slutsats är att mönstret vad gäller extremistmiljöernas sammansättning och aktiviteter har genomgått en förändring under de senaste åren. I Sverige har flera våldsdåd med anknytning till det ideologiska landskap som denna rapport handlar om ägt rum, som exempelvis ett antal skolattentat, samt mordet i Almedalen 2022. En del av de studerade grupperingarna vill förändra samhället med våld, andra inte – men även de aktörer som själva inte ser våld som ett medel för samhällsförändring, kan under vissa förhållanden inspirera till våld. Utifrån den analys som görs i rapporten bedömer författarna till rapporten att fördjupad kunskap krävs om kopplingen mellan ideologi och våldshandlingar, om våldet på ett effektivt sätt ska kunna motverkas.

.........................................................................

Jag rekommenderar alla att noga ta del av denna omfattande rapport, kanske finns just du med, inte namngiven, men så tydligt beskriven att ingen med lite insyn i verkligheten kan missa vem-vilka som menas. Själv finns jag troligen med bland "företagare" som blandar in propaganda i egna företagets verksamhet.

Vilka är då författarna till denna gedigna rapport? Jo, tre vänsterradikala kvinnor med känd bakgrund, se denna länk, där Samnytt har gjort en liten kartläggning! Hur kan dessa få vara utredare åt Sveriges säkerhetspolis?

Här finns rapporten! Studera den noga, den ger en skrämmande bild av den verklighet vi försöker upplysa allmänheten om, de avslöjar tydligt att det vi påstår om samhällets väg till undergång är sant (vilket troligen inte var meningen)! 

 

Vi har allt du kan behöva inom

kommunikation,

produkter och tillbehör.

-

  Köp inte grisen   i säcken, vi har   kunskap för att   ge dig goda råd

zodiac proline m

 

 

 

 

tk2170

gp388

gp340sprc5a2

 

 

 

 

bild4

 

                                         

cagogaqp

 

 

 

 

 

 

 

kenwood_tk7160           

freetalk_flex_01_90 1012

30265_2