Ett företag som kan allt det du behöver veta om modern

kommunikations-teknik.

Fråga oss

-

Vi vet

  

Företaget Kontakt Produkter Strålningsrisker Fyndavdelning Hälsa o Politik


Mer om de lögner som styr vår utveckling!

Jag har skrivt om detta många gånger tidigare och hela tiden kommer nya uppgifter som stöder det jag beskrivit, nämligen om alla dessa lögner som globalisterna försöker lura på oss, för att vi ska bli rädda och medgörliga till stora samhällsförändringar! Sådana samhällsförändringar som har till uppgift att göra den vanliga Jordmedborgaren till en lydig slav till de rikaste på vår Jord, detta för att de rika ska kunna fortsätta att bygga upp sin rikedom och makt. I de av maktens folk fastställda förändringar som ska ske ingår en drastisk minskning av Jordens befolkning, vi anses vara för många som tär på Jordens resurser! De rika ser en risk att deras tillvaro inte kommer att vara kvar på den höga nivå de är och önskar, om flera ska dela på kakan!

Metoden att minska på befolkningen är flera, pandemier och dödsbringande vaccineringar är en metod som kommer att fortlöpande användas, snart dags för nästa påhittade pandemi!

Stora väderförändringar på olika platser på Jorden med hjälp av s k geoengineering, som framkallar endera torka eller översvämningar, båda med medföljande missväxt. Stormar som ger förstörelse av skog, byggnader, vägar och broar, kan också skapas!

Stora djurbestättningar ska avlivas för de anses ha för stor negativ inverkan på klimatet, svält blir följden.

Galna påhitt som att t ex livets gas, koldioxid (CO2) skulle vara den största negativt bidragande växthusgasen som till varje pris måste minska i Jordens lufthav, kommer att innebära kraftigt minskade skördar och därmed svält (ju mer CO2, desto bättre växtlighet, utan CO2, inga växter).

Elektrifieringen av vår fordonspark och industri är ett annat galet påhitt, detta trots att t ex en elbils hela livscykel troligen släpper ut mer växthusgaser och förbrukar mer jordartsmetaller än en modern diesel eller bensinbil. Att det sedan inte kommer att finnas el i tillräcklig mängd för all denna omvandling är det ingen som talar om!

 

Och bakom sådan galna påhitt finns det några forskare som bidrager med sin "kunskap", givetvis mot bra betalning. Dessa forskare är de som får framträda i massmedia, allt för att skapa så stor rädsla hos allmänheten som möjligt. De sanningssägande forskarna får aldrig medverka i massmedia eller i offentliga debatter, men de börjar nu samla sig för att gå emot t ex ​FN:s expertgrupp IPCC, EU och WHO. Dokumentet i länken är ett exempel på detta, här bevisas att IPCC är en organisation för att sprida påhittade data för att gynna globalisterna, inte fakta!

Se denna länk!  Worddokument dyker upp i nedre vänstra hörnet! 

 

Vi har allt du kan behöva inom

kommunikation,

produkter och tillbehör.

-

  Köp inte grisen   i säcken, vi har   kunskap för att   ge dig goda råd

zodiac proline m

 

 

 

 

tk2170

gp388

gp340sprc5a2

 

 

 

 

bild4

 

                                         

cagogaqp

 

 

 

 

 

 

 

kenwood_tk7160           

freetalk_flex_01_90 1012

30265_2