Ett företag som kan allt det du behöver veta om modern

kommunikations-teknik.

Fråga oss

-

Vi vet

  

Företaget Kontakt Produkter Strålningsrisker Fyndavdelning Hälsa o Politik


                       Den verkliga maktens planer och göromål!

FN:s agenda 21 (utökades och kallas sedan 2015 Agenda 2030) påstås handla om en plan för hållbar utveckling, som de flesta av oss har hört talas om, men vad handlar det egentligen om? Inom massmedia har man från början klassat alla som nämnt någon om denna agenda som något ont för mänskligheten, för konspirationsteoretiker, vi skulle inte veta att detta är långt gående planer. Vi som ifrågasätter varför ett fåtal psykopater ska få utveckla denna styrning av våra liv, blir kallade både det ena och det andra, allt för att göra oss till obetydliga och icke betrodda fantasipersoner.

170 nationer har 1992 skrivit under och gått med på denna totala underkastelse, år 2015 utökades dessa planer till 17 mål och 169 delmål i vår utveckling. Har du och jag fått vara med och gett vårt godkännande till alla dessa galenskaper? Ingalunda!

Så vad handlar denna planläggning om? Det handlar om den totala kartan över allting på vår Jord, ett schema som vi alla ska tvingas att följa under hela vårt liv.

Det är en handlingsplan för att inventera och kontrollera land och vatten, alla mineraler, alla växter, alla djur, alla produktionsmedel, alla konstruktioner, all energi, alla lärdomar och utbildningar, all information och alla människor i hela världen, alltså inventera och ta den totala kontrollen av allt på vår Jord!

Det innefattar övertagande av alla regeringar och deras verksamhet i olika nationer, för att bilda en enda nation på hela Jorden, ledd av FN via deras lakejer i olika maktgrupperingar, t ex World Economic Forum, Bilderberggruppen, Council on Foreign Relations, Skull & Bones, Illuminati, Trilateral Comission, Round Table, Committee of 300, Romklubben m fl. Gemensamt för dem alla är att ingen av dessa är valda av folket, all s k demokrati är därmed satt ur spel!

Det innebär vidare att alla nationella lagar och regler försvinner och att all privat äganderätt tas ifrån oss, allt ska nu tillhöra den nya världsstaten! Inte nog med detta, även din kropp och dina tankar, ditt sinne, ska övertagas av den nya staten, därmed är allt som kallas frihet fråntaget oss!

 

Dessa nya regler och skeenden ska implementeras lokalt, så vi ska tro att det är en gräsrotsrörelse för att rädda vår planet. Vi kan höra det i nationella radioprogram vars innehåll är närmast av religiös art för att ”rädda planeten”. I Sverige är det program som t ex ”Klotet” och ”Vetenskapsradion” i P1, eller Erika Bjerström som som i TV-nyheter får sprida den ena lögnern efter den andra! Verkar vara totalt hjärntvättade programledare som väljer lämpliga ämnen för att skrämma lyssnaren/tittaren (ofta med rena fantasier utan verklighetsförankring, t ex beskrivs kommande havshöjningar upp till 2 m och annat trams), allt går ut på att vi ständigt ska vara så rädda att vi går med på vad som helst!

.....................................................................

Hur mycket har havet stigit sedan 1960?
Östersjön är ett innanhav som har en liten förbindelse med Atlanten via Öresund och Bälten. Det innebär att om havsnivån stiger så stiger den också i Östersjön.
SMHI har data på havsnivån i Visby från 1960 fram till nu. 1960 låg medelvattenståndet 10 cm över referensnivån och 2019 låg den också på 10 cm över referensnivån, Jordens hav har alltså inte stigit på 60 år.

......................................................................

Särskilt barn och ungdomar ska indoktrineras till att bli volontärer för dessa sjuka planer, de är ju lättast att hjärntvätta (exempel Greta). Våra skolor ska inte vara lärosäte för kunskap, de ska vara indoktrineringscentraler för framtida goda maktlydande medborgare! Det vi kallar god moral och sunt förnuft får inte längre finnas, det ska slås sönder med hjälp av droger, normalisering av sexuella avarter, skapandet av psykisk ohälsa, våld och kriminalitet mm. Detta är den största PR-verksamhet som någonsin funnits på vår Jord och man skapar till och med hälsokatastrofer (t ex planerade Pandemier) för att ytterligare skrämma oss till lydnad. Biologiska vapen, kallad vacciner, är också maktens metod för att minska Jordens befolkning. Påhittade orsaker till klimatkatastrofer uppfinns också (t ex CO2-propagandan), allt för att göra oss rädda och inskränka vårt leverne, detta för att få oss att gå med på total övervakning med teknikens hjälp (typ AI)!

........................................................................

Det är lätt att påvisa att det inte är CO2 som får temperaturen att stiga.

Linjär stegring av CO2 har skett från 0,03% för något mer än 100 år sedan till 0,04 % nu. Men 400 PPM låter mycket farligare än 0,04 %.

Temperaturen ökade mellan 1900 och 1940, sjönk sedan fram till 1980 och steg sedan till år 2000 och är därefter konstant. Temperaturen har inte följt CO2-halten. På 1960-talet hävdade Expressen att vi gick mot en ny istid, så att klimatet kallnade var otvistigt då.

En kall vinternatt kan vi ha en klar, molnfri himmel och det är -30ºC. Nästa natt är det -8ºC, men samma halt av CO2. Varför det? Jo den andra natten var molnig där molnen reflekterade Jordens värme tillbaka till Jorden i stället för att värma upp universum.

............................................................................

Nya ”smarta” tekniker byggs in i allas vårt leverne, t ex smarta mobiler (som de flesta utom jag redan är slavar under), smarta elmätare, smarta hem, elbilar vars hela teknik kan fjärrstyras via mobilsystemet (om du inte lyder så stoppas ditt fordon). Kontanter tas bort, du ska endast kunna betala med din ”smarta mobil”, när du från den nya staten ska hyra det du behöver (t o m dina kläder)! Allt detta ”smarta” är bara till för den totala övervakningen av dig och mig som person, inget annat!

Tror du att allt ovan beskrivet är något som ska komma i framtiden? Nej, det mesta är redan på gång, just nu, men det sker i så små steg att vi inte märker de förändringar som redan skett! Allt detta påstås ske för allmänhetens bästa, så lurade vi blir!

Genom att vi presenteras påhittade problem såsom kriser i form av t ex kraftiga översvämningar (på platser där det alltid förekommit översvämningar vissa år, som vi inte får veta), eller extrem torka (som det nästan alltid varit just där), eller kraftiga havshöjningar vid någon lågt liggande ö (där vi får se TV-bilder från tidigare ebb och nu flod, som vi luras att tro att det är havshöjning som skett) och vi sedan får en föreslagen lösning på detta påhittade problem, framställt av någon köpt ”professor”, så går vi med på stora förändringar i vårt leverne, vi vill ju ”rädda planeten”!

Här kan du läsa en utförlig resension om Agenda 2030, gjord av Pia Hellertz.

Här del 1.

Här del 2.

Vill du veta lite mer om de maktgrupper som nämns ovan? Här en resension om Committee of 300 som också Pia Hellertz gjort, många bra länkar finns med.

Här är länken. 

 

Vi har allt du kan behöva inom

kommunikation,

produkter och tillbehör.

-

  Köp inte grisen   i säcken, vi har   kunskap för att   ge dig goda råd

zodiac proline m

 

 

 

 

tk2170

gp388

gp340sprc5a2

 

 

 

 

bild4

 

                                         

cagogaqp

 

 

 

 

 

 

 

kenwood_tk7160           

freetalk_flex_01_90 1012

30265_2