Ett företag som kan allt det du behöver veta om modern

kommunikations-teknik.

Fråga oss

-

Vi vet

  

Företaget Kontakt Produkter Strålningsrisker Fyndavdelning Hälsa o Politik


              Vilket Sverige vill du ha?

                           Titta på följande bilder och välj!

För mig är valet lätt! Jag vill att Sverige ska vara det land där vi med stolthet tänker på tidigare generationer, som med svett, blod och tårar byggde grunden för ett av det finaste bland länder på Jorden!

Jag vill att Sverige ska vara svenskarnas plats på Jorden, en plats där vi medborgare själva bestämmer vår utveckling och vad vi vill med den. Att Sverige ska vara svenskarnas land betyder inte att vi bygger murar runt våra gränser och isolerar oss, tvärt om! Vi kan med vår mentalitet (jo, det finns en svensk mentalitet, det där "lagom") vara ett föredöme för andra nationer, men bara som exempel! Vi ska inte styra och ställa och bestämma över andra nationer, så som våra nuvarande politiker verkar vilja göra, och inte peka finger om hur andra ska leva.

Vad betyder då detta? Vårt fina Sverige förstördes i samma stund som regeringen (sossarna) 1975 bestämde att Sverige skulle bli mångkulturellt! Detta trots att det inte fanns och aldrig har funnits en plats på Jorden där totalt olika kulturer kan samsas och leva i harmoni med varandra långa tider, det finns inte!

Vi ska ha ett Sverige som står självständigt från korrupta makthavare och i synnerhet sådana som helt saknar anknytning till vårt land. Att Sverige därför ska gå ur EU är en självklarhet, Swexit nästa!

Att vi inte ska gå med i krigsorganisationen NATO är också en självklarhet!

Vi ska ha direktdemokrati där folket bestämmer vilktiga händelser i utvecklingen genom folkomröstningar (ungefär som i Schweiz). I dag röstar vi på ett parti och detta parti väljer sedan ut de personer som ska företräda oss i riksdagen. Det är bara att titta på vilka som nu har välbetalda platser i regeringen, ett totalt inteligensbefriat partygäng som ingen svensk har valt och resultatet blir därefter.

Varför är det så att nuvarande politiker och partier framlägger den ena galenskapen efter den andra? Vem/vilka har bestämt detta?

Vi ska gå med i NATO kräver nu allt fler partier:  Innebär att Sverige  ökar på krigsrisken vilket kan sluta i det tredje världskriget, är det vad våra politiker vill? Se denna länk.

Vi ska låta EU få ännu mer överstatlighet och bestämma mer över oss: Inom kort kommer bl a direktiv från EU om att vi inte ska få ha fri debatt i sociala medier eller på andra ställen i Internet. De serverägare som inte censurerar skrivelser som avslöjar mygel och korruption inom politikerskrået kommer att få höga böter eller blir borttagna helt från Internet. Bara information från statligt kontrollerade medier (MSM) ska få förekomma!

Se denna länk

Vi ska ha de dyraste bränslepriserna och vi ska ha mest inblandning av biodrivmedel i dieselbränslet i hela världen: Sverige bistår med ca 0,3% i ev klimatpåverkan på Jorden, det innebär att vad vi än gör så sker det ingen förändring av klimatläget, så varför denna galenskap? Självklart ska reduceringsplikten och de 60% av skatterna bilbränslen tas bort helt! Se denna länk.

Sverige ska vara bäst i världen på klimatåtgärder, varför då, Sverige kan ju ändå inte göra något åt klimatförändringar? Se denna länk.

Vi ska bygga ut vindkraften enormt: Vindkraft är en mycket miljöförstörande elproducent och ställer till ett helvete för närboende. Våra korrupta och totalt teknikokunniga politiker tror att vindkraft kan vara lösningen för det elbehov som planerats, de har inte förstått att vindkraft bara ger el när det blåser. När man genom taget politiskt beslut har skrotat de kvarvarande 6 kärnreaktorer som ännu är i drift, så kommer elen inte  att räcka till. Lyssna på Björn Gillberg!

Varför vill politiker att andra ska bestämma över oss (EU, NATO, World Economic Forum, Bilderberggruppen, WHO, FN....)?

De politiker och även de medborgare som kräver att vi ska gå med i NATO tillhör de verkligt rädda människorna, för att inte säga de verkligt fega! De saknar fullständigt självtillit och måste därför hela tiden ha någon-några att se upp till och stödja sig på, t ex den starke mannen eller den starka organisationen! Är sådana människor lämpliga att bestämma över oss och att styra en nation?

Vi har idag ett rättsväsende som hellre värnar om den kriminella gangstern och ofta struntar i offret! Vi har t o m ett rättsväsende som vid vissa tillfällen dömer efter sharialagar och inte efter svensk lag! Så kan vi ju inte ha det! Det är visat i statistiken att invandrare i större grad än svenskar står för de flesta brotten de senaste 30 åren. För mig är det självklart att de skjutande ungomsgängen, våldtäktsmännen och de som utövar hederskultur, t ex kast med fruga från balkong, ska dömas till hårda straff och därefter utvisning från Sverige, utan möjlighet till ändring av straffet!

Om ett gäng invandrarungdomar rånar ett svenskt barn på t ex sin mobil, klocka och kläder-skor så ska dessa ungdomar omedelbart utvisas och då tillsammans med sina anhöriga. Om straffen alltid medför att även anhöriga drabbas, så skulle dessa undomsrån upphöra omedelbart (sammanhållingen, hedern, i familjer är oftast mycket starkare hos invandrare än hos svenskar, ingen tonåring skulle våga offra sin familj för en mobil).

De invandrare som vill lära sig svenska, vill lära sig mer om svensk kultur, som arbetar och försörjer sig själv och sin familj och inte ingår i kriminella klaner är givetvis välkomna till Sverige, om deras behov så kräver. Självklart ska Sverige ta emot flyktingar från närzonsnationer om krig uppstår. Dessa flyktingar ska vanligtvis återvända till hemlandet när så kan ske.

Så här behandlas en svensk 80-årig dam av myndigheterna, när hon drabbats av en invandrarfamiljs ondska!

Våra politiker vet inte ens vilken funktion de innehar! När hörde du att våra politiker uttalade sitt stöd och värnande av oss svenskar? Det händer aldrig! När hörde du en politiker tala sig varm för att hjälpa svenska uteliggare och utslagna med uppehälle och föda, bekostade av skattemedel? Aldrig! 

Däremot vurmar regeringen för att Sverige ska vara Jordens samvete och bistå 

med hjälp till andra helt främmande nationers medborgare, helst på andra sidan klotet, varför? 

En nationell politikers jobb ska i första hand vara att jobba för och värna om den egna befolkningen, något som tydligen inte ingår i svenska politikers utbildning.

Den svenska kulturen måste värnas om för att vi ska kunna bygga det svenska samhället vidare, men nu har vi en kulturminister som i stort förnekar att det finns en svensk kultur, förutom kebabpizza, fika och några andra töntord hon rabblade upp i riksdagen. Se denna länk.

Sådana politiker som de nuvarande ska inte få sitta i en regering, det är inte folkets val att de sitter där!


 

 

Vi har allt du kan behöva inom

kommunikation,

produkter och tillbehör.

-

  Köp inte grisen   i säcken, vi har   kunskap för att   ge dig goda råd

zodiac proline m

 

 

 

 

tk2170

gp388

gp340sprc5a2

 

 

 

 

bild4

 

                                         

cagogaqp

 

 

 

 

 

 

 

kenwood_tk7160           

freetalk_flex_01_90 1012

30265_2