Ett företag som kan allt det du behöver veta om modern

kommunikations-teknik.

Fråga oss

-

Vi vet

  

Företaget Kontakt Produkter Strålningsrisker Fyndavdelning Hälsa o Politik


                         Finns det säkra strålningsnivåer?

 

Det som här beskrivs handlar om den av människan tillverkade strålningen och inte om den naturliga bakgrundsstrålning i hela frekvensspektret, som i huvudsak kommer från solen.

 

Vi utsätts alla i vår vardag för mer eller mindre lågfrekventa elektriska och magnetiska fält från elektriska maskiner, utrustningar och ledningsnät, samt högfrekvent elektromagnetisk strålning  från trådlösa system såsom radio-tv, mobiltelefoni, trådlösa nätverk mm.

 

Några säkra nivåer går ej att fastställa, det är mycket individuellt hur vi reagerar på dessa fält, men att nuvarande nivåer är på tok för höga bevisas av att allt fler blir påverkade och även sjuka av denna strålning.

 

Några fastställda gränsvärden finns ej heller, de värden som myndigheter anger är bara rekommendationer, ofta endast mot akut påverkan. I många fall kan vi välja om vi vill utsättas för en viss typ av strålning, vi kan undvika miljöer, apparater och utrustningar som vi vet har höga fält, men hur undviker vi den trådlösa teknikens strålning, när vi inte ens vet var t ex basstationer finns?

 

En grupp med 130 läkare i den tyska staden Bamberg har under flera år engagerat sig för de elöverkänsliga och de har kommit fram till vissa gränsnivåer i mikrovågsbandet som man inte bör överskrida, om man som frisk person vill slippa att bli drabbad av elöverkänslighet. Nivåerna är beroende av frekvens och teknik, vilket innebär att man endast genom mätning kan fastställa hur nivåerna ser ut i den egna livsmiljön.

 

För t ex strålningstäthet från GSM (900 och 1800 MHz) rekommerderar Bambergläkarna att inte överskrida 10 µW/m2 (10 mikrowatt per kvadratmeter), vilket är nästan en miljon gånger lägre än myndighetens (SSM) rekommendation. För 3G (2100 MHz) rekommenderas inte högre nivå än 0,1 µW/m2, vilket är etthundra miljoner gånger lägre än gällande rekommendation från SSM. Dessa låga värden är nästan omöjliga att finna i boendemiljö i våra städer, och det kan vara svårt att finna så lågstrålande miljö även på landet. I följande diagram ser du att avståndet till en typisk basstation för GSM på landet bör vara mer än 3,4 km vid fri sikt, se HÄR.

 

Men för en känslig person kan även dessa "låga" nivåer vara kännbara.

 

Allt levande som finns på vår Jord har genom årtusendena anpassats till den "naturliga bakgrundsstrålningen" och egentligen tål vi knappt den heller, så troligen är all trådlös teknik skadlig för allt och alla! Detta eftersom all strålning från trådlös teknik innebär ett tillskott, utöver den naturliga bakgrundsstrålningen! Diagram över detta, se HÄR (klicka på diagrammet för tydligare bild).

 


 

 

Vi har allt du kan behöva inom

kommunikation,

produkter och tillbehör.

-

  Köp inte grisen   i säcken, vi har   kunskap för att   ge dig goda råd

zodiac proline m

 

 

 

 

tk2170

gp388

gp340sprc5a2

 

 

 

 

bild4

 

                                         

cagogaqp

 

 

 

 

 

 

 

kenwood_tk7160           

freetalk_flex_01_90 1012

30265_2